Pracownia

Firma

JK-DESIGN PRACOWNIA PROJEKTOWA, powstała w 2007 roku, prowadzona przez mgr inż. arch. Joannę Kamińską.Jest to firma łącząca projektowanie architektoniczne z doświadczeniem nad całym procesem budowlanym. Oferujemy Państwu zarówno usługi projektowe, nadzór nad pracami budowlanymi, odbiory techniczne lokali i budynków oraz pomoc w oddaniu budynków do użytkowania. Nasza praca opiera się na zaangażowaniu oraz satysfakcji klientów. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie po uprzednim przeanalizowaniu warunków terenowych i wymogów klienta. Staramy się, aby potrzeby klienta były spełnione pod każdym względem: estetycznym, funkcjonalnym i finansowym.
Pracownia projektowa JK-DESIGN , zajmuje się wielobranżowym projektowaniem w szeroko pojętym budownictwie przy realizacji obiektów budowlanych tj. budynki użyteczności publicznej, budynki przemysłowe, budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne.

Oferta

  • Analizy chłonności terenu - analiza  terenu pod względem możliwości powierzchniowych i kubaturowych zabudowy
  • Koncepcje - opracowanie opracowanie wielowariantowych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych
  • Decyzje o Warunkach Zabudowy - przygotowanie wniosku wraz załącznikami, niezbędnych do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy dla terenów nie posiadających planów miejscowych
  • Pozwolenia - kompleksowa realizacja procedur prawno-budowlanych : opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na budowę.
  • Projekty - wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych
  • Kosztorysy - wykonanie kosztorysów dla inwestycji
  • Nadzór autorski - prowadzenie wielobranżowego nadzoru autorskiego
  • Adaptacje projektów gotowych - przystosowanie gotowego projektu do działki oraz wprowadzenie zmian w projektach gotowych
  • Nadzór inwestorski - prowadzenie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
  • Odbiór budynku - pomoc w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie